ubuntu-se Administratör Inloggning
Listan Administratör lösenord:

Viktigt: Från och med nu måste du ha alternativet cookies aktiverat i din browser, annars kommer inga administrativa ändringar att sparas.

Session cookies används på Mailmans administrativa sidor, för att du inte ska behöva uppge ditt lösenord för varje ändring som du gör. Dessa cookies kommer att försvinna automatiskt när du stänger din browser. Du kan också ta bort dem manuellt genom att klicka på länken Logga ut under Andra administrativa aktiviteter (som du får upp efter att ha loggat in).


E-postlistan ubuntu-se administreras av nafallo at magicalforest.net, joakim.wallden at gmail.com, hakan.thn at gmail.com
Administrativ sida för ubuntu-se (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på lists.ubuntu.com

Delivered by Mailman
version 2.1.20
Programmerat i Python GNU's Not Unix Debian Powered