Ubuntu-VN -- Ubuntu VN

 

About Ubuntu-VN

Để xem những bài viết lưu trữ của maillist, mời bạn vào Ubuntu-VN Archives.

Sử dụng Ubuntu-VN
Để gửi một mẩu tin cho tất cả các thành viên trong nhóm, hãy gửi email tới địa chỉ ubuntu-vn@lists.ubuntu.com.

Bạn có thể đăng ký vào mail group hoặc thay đổi đăng ký của bạn trong phần dưới đây.

Đăng ký tham gia Ubuntu-VN

Đăng ký Ubuntu-VN bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: You will be sent email requesting confirmation, to prevent others from gratuitously subscribing you. This is a hidden list, which means that the list of members is available only to the list administrator.

  Email của bạn:  
  Tên của bạn:  
  Bạn có thể nhập một mật mã riêng bên dưới. Điều này sẽ cung cấp một mức bảo mật đơn giản, nhưng sẽ giúp bạn tránh khỏi sự làm phiền của người khác tới sự đăng ký của bạn. Đừng xài một mật mã đáng giá vì nó sẽ được email cho bạn dưới dạng chữ rõ ràng.

  Nếu bạn không nhập mật mã thì hệ thống sẽ tạo một mật mã ngẫu nhiên cho bạn, và nó sẽ được gửi vào email của bạn ngay sau khi bạn xác nhận đăng ký. Bạn có thế yêu cầu nhận lại mật mã bất kỳ lúc nào khi bạn muốn thay đổi những tùy chọn cá nhân của mình.

  Nhập mật mã:  
  Nhập lại mật mã:  
  Lựa chọn ngôn ngữ mà bạn muốn hiển thị?  
  Bạn có muốn nhận email tóm tắt các bản tin trong ngày? Không

Ubuntu-VN Người đăng ký
(The subscribers list is only available to the list administrator.)

Enter your admin address and password to visit the subscribers list:

Admin address: Password:   

To unsubscribe from Ubuntu-VN, get a password reminder, or change your subscription options enter your subscription email address:

If you leave the field blank, you will be prompted for your email address


Ubuntu-VN list run by luckylukevn at gmail.com, khanhpt at ubuntu-vn.org, jean-christophe.andre at auf.org
Ubuntu-VN administrative interface (requires authorization)
Overview of all lists.ubuntu.com mailing lists

Delivered by Mailman
version 2.1.20
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered